Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekCanisterapie je zooterapie, která využívá pozitivního působení psa na psychiku a zdraví člověka.

 Uplatňuje se především při navazování kontaktu s klienty obtížně komunikujícími, práce s citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, lidmi s mentálními potížemi apod.Canisterapie je metoda, při níž je využíváno kladného působení psa na zdraví člověka.Obrazek

Canisterapie je metoda terapie  prostřednictvím speciálně cvičeného a vedeného psa školeným kynologem specialistou.Pes je veden proškoleným kynologem a tvoří spolu Canisterapeutický tým.
Kriteria na výběr vhodného psího jedince tkví ve vrozených vlohách - povahově-osobnostím typu psa, stupni jeho výcviku a dovednostech a jeho sehranosti s kynologem - terapeutem.
Kynolog - canisterapeut má mít široké znalosti a zkušenosti z kynologie, etologie psa, sociálně-zdravotní, psychologické a komunikační vědomosti a dovednosti.

Obrazek

Zkoušky

Psi, kteří mají vykonávat canisterapii, musí nejdříve složit zkoušky, kde se testuje jejich povaha a zda jsou vhodní k této činnosti.

 

VYUŽITÍ

1. Socioterapie = léčba společenstvím
  - problémové chování a vazby
- prevence agresivity a šikany
Příklady:  
dětská mozková obrna, drogově závislí, psychotici, klienti dlouhodobě ležící, poruchy chování, autismus - částečně, Downův syndrom - jen částečně, hyperaktivita, starší lidé v Domovech důchodců, hluchota + slepota + poruchy řeči - jen částečně

 

Obrazek

2. Psychoterapie = léčba psychologickými prostředky
  - uplatňuje se všude tam, kde jsou klinické obtíže způsobeny duševním stavem
Příklady:  
týrané a (citově) zanedbávané děti, epilepsie, hyperaktivita, dětská mozková obrna, poúrazové stavy, demence, Alzheimerova choroba, roztroušná skleróza, lehké mozkové dysfunkce

Obrazek

3. Fyzioterapie: a) léčba fyzikálními metodami
      - prohříváním (v tomto případě animálním teplem)
- u některých nemocí nervového a pohybového aparátu
    b) léčba pohybem
      - při potřebě iritovat pohyb, zvýšit pohyb, zlepšit koordinaci a tělesnou kondici
 
Příklady:  
epilepsie, dětská mozková obrna, úrazy, amputace, lehké mozkové dysfunkce, Downův syndrom, Alzmeimerova choroba, demence, roztroušená skleróza

Obrazek

4. Speciální pedagogika
  - speciální vývojové poruchy
- mentální retardace
Příklady:  
logopedie - všeobecně, zrakově postižení, hluchoněmí, lehké mozkové dysfunkce, dětská mozková obrna, cévně mozkové příhody a poruchou řeči.